„DOPOSAŻENIE POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH DEDYKOWANE CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA”

Dnia 17 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisał z POWIATOWYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ w Starachowicach umowę o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” inwestycji pn. „DOPOSAŻENIE POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH DEDYKOWANE CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA”. Całkowita wartość niniejszego projektu wynosi 1 383 009 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 175 557,65 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu starachowickiego do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez doposażenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w specjalistyczną aparaturę medyczną taką jak: stacja monitorowania pacjenta, aparat echokardiograficzny stacjonarny i przenośny, bieżnia do prób wysiłkowych, zestaw do badań Holterowskich, kozetka lekarska, myjna dezynfekcyjna głowic TEE, laryngoskop, resyscytator ręczny, dwa stoliki jezdne pod aparaturę medyczną, stolik medyczny, wózek reanimacyjny, wózek oddziałowo-zabiegowy, respirator transportowy i RTG z ramieniem C. 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej wynoszą 1343009,00 PLN

 

Wartość ogółem: 1 383 009,00

Wydatki kwalifikowalne: 1 383 009,00

Wnioskowane dofinansowanie: 1 175 557,65

Wkład UE: 1 175 557,65

Wkład własny: 207 451,35 

Fotorelacja z podpisania umowy