Pomoc udzielona przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

„Zakup aparatu USG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

W dniu 30 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim w Kielcach a PZOZ w Starachowicach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu USG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Kwota dofinansowania 100% - 390 000,00 zł.

„Zakup aparatu do kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

W dniu 30 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim w Kielcach a PZOZ w Starachowicach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu USG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Kwota dofinansowania 100% - 390 000,00 zł.

„Zakup aparatu do gastroskopii dla Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

W dniu 30 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim w Kielcach a PZOZ w Starachowicach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu do gastroskopii dla Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Kwota dofinansowania wynosi 100%   150 000,00 zł.

,,Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz adaptacja pozostałych oddziałów w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”

W dniu 29.04.022r. zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania inwestycyjnego ,,Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz adaptacja pozostałych oddziałów w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”.

Wartość całkowita: 2 263 831,32 zł

Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł

Zadanie ma na celu dokonanie inwestycji polegającej na przeprowadzeniu remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach znajdującego się na III piętrze w budynku A wraz z utworzeniem Sali intensywnego nadzoru we wszystkich niezbędnych branżach tj. m.in. architektonicznej, instalacyjnej tj. : wod.-kan., c.o., c.w., klimatyzacji i wentylacji, gazów medycznych oraz elektrycznej w tym dedykowanej dla okablowania strukturalnego, teleinformatycznej i sygnalizacji pożaru.

 

 

Urząd Wojewódzki – ,,Modernizacja Sali Porodowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”

W dniu 29.04.2022r. zawarto umowę pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w sprawie przekazania środków na realizację zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja Sali Porodowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z COVID-19”.

Wartość całkowita: 1 031 878,00 zł

Dofinansowanie: 1 031 878,00 zł

Celem zadania jest podzielenie istniejącej Sali Porodowej na dwie osobne sale oraz wydzielenie dla nich wspólnego węzła sanitarnego.

 

Tomograf komputerowy

 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wzbogacił się o nowy tomograf komputerowy. Urządzenie warte niemal 2,5 mln. zł. zastąpiło dotychczas użytkowany 11-letni sprzęt.

64-rzędowy aparat RevolutionTM EVO firmy GE Healthcare został przekazany Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska nr 19/R/21 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego na potrzeby starachowickiego szpitala.

Dzięki rządowemu wsparciu Pracownia Tomografii Komputerowej, wyposażona została w znacznie szybszy i bezpieczniejszy sprzęt. W trakcie jednego obrotu lampy nowy tomograf generuje 128 warstw obrazów ośmiocentymetrowego obszaru ciała badanej osoby tj. cztery razy więcej niż wykonywało poprzednie urządzenie. Czas pojedynczego badania skraca się do zaledwie kilku minut. Jest to niezwykle ważne podczas diagnozowania pacjentów znajdujących się w nagłych i bardzo ciężkich stanach oraz dzieci, którym trudno wytrzymać w bezruchu. A to nie jedyna zaleta wysokospecjalistycznego sprzętu. Ze względu na wysoką jakość obrazu nowy tomograf ogranicza ilość środka kontrastowego podawanego pacjentom. Jest również znacznie bezpieczniejszy zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu ze względu na mniejszą dawkę emitowanego promieniowania.

Nitka Tlenowa

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza jako jedyny w województwie świętokrzyskim, a piąty szpital w Polsce został wyposażony w układ Generatora Tlenu Oxymat.

W związku z Dyspozycją Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2021r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia rezerw strategicznych na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych za przychylnością Wojewody Świętokrzyskiego przekazała urządzenie o wartości 549 833,56 zł., zaś koszty instalacji w wysokości 34 975,06zł poniósł szpital.

Generator tlenu to urządzenie które separuje za pomocą membran czysty tlen z powietrza, w stężeniu ok. 95% z wydajnością 666 l/min., czyli ok. 1 200 kg/dobę. Układ Tlenu Oxymat, to niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania szpitala w tlen medyczny, zwłaszcza podczas leczenia pacjentów z COVID-19.

Sprzęt ze Szpitala Tymczasowego

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza aparatura trafiła do lecznic w regionie. Są to pulsoksymetry, reduktory, respiratory, ssaki chirurgiczne, elektryczne, kardiomonitory, 60 łóżek elektrycznych oraz kilkanaście pomp infuzyjnych to sprzęt o wartości miliona dwustu tysięcy złotych który został przekazany w formie użyczenia szpitalowi w Starachowicach.